April 17, 2019 Ett trasigt Jehovas vittnen. Del 1 | Elisabeth Lindqvist

Avsnitt 26. Hon var uppvuxen i Jehovas vittnen när allting gick fel. Elisabeth Lindqvist berättar i två delar om misshandel, övergrepp och hur det är att kämpa för ett normalt liv. 
 
Hon säger: "Jag är i och för sig ganska tacksam att mina föräldrar inte älskade mig. Därför att jag tror det hade varit jättesvårt att lämna på det där sättet när man är älskad. Då blir det verkligen som att förlora en familj också." 
 
Lyssna även på iTunes, Spotify och i poddar där appar finns.
Mer om Elisabeth samt fler historier finns på Instagram och Facebook
 
Behöver du hjälp?
- Få stöd gällande en sluten rörelse eller sekt: Hjälpkällan 
- Hjälper dig att vara ett stöd när grannen far illa: Huskurage
- Stöttning i koppling till våld mot kvinnor: Kvinnofridslinjen